Առցանց պատվիրեք — անվճար առաքենք

Շինարարական աշխատանքների ամբողջական շրջանակ

Ռեկվիզիտներ


«ԻՍԳՐԱ ԻՆԺԻՆԻՐԻՆԳ» ՍՊԸ

Իրավաբանական հասցե

ՀՀ, Երևան-0062, Մոլդովական փ․ 44/2 բն․20

ՀՎՀՀ

01038085

Բանկ

«Ամերիա բանկ» ՓԲԸ

Բանկային հաշվեհամար «AMD»

1570079955070100

Բանկային հաշվեհամար «USD»

1570079955070101

Բանկային հաշվեհամար «EURO»

1570079955070146

Բանկային հաշվեհամար «RUB»

1570079955070158

Պետական գրանցում իրականացնող մարմին

Պետական ռեգիստրի Արաբկիրի Տ/Բ

Պետական գրանցում համար

282.110.1234703

Տնօրեն

Իսպիրյան Արթուր Աշոտի